Beegder- en Hornerheide


De Beegder- en Hornerheide is een bos- en natuurgebied op de overgang van het Maasdal naar de hoger gelegen zandgronden aan de westzijde van de Maas tussen de dorpskernen Beegden, Heel, Baexem en Horn. De N273 en N280 doorkruisen het gebied. Het is in totaal ca 880 ha groot en kent een grote landschappelijke afwisseling. Dennenbos op stuifzand wordt afgewisseld met droge en vochtige heideterreinen waar vennetjes verspreid liggen. Aan de noordzijde van het plangebied liggen graslanden langs de Haelense Beek.

Gebiedsvisie Beegder- en Hornerheide

Voor u ligt de aanzet om te komen tot een gebiedsvisie voor de Beegder- en Hornerheide. In dit prachtige natuurgebied beheren Stichting Limburgs Landschap, Gemeente Maasgouw, Gemeente Leudal, Waterleidingmaatschappij Limburg en de familie Magnée in totaal ca 880 ha bos, heide, vennen en graslanden. Deze aanzet is opgesteld door de terreineigenaren in een gezamenlijk proces, waarin op basis van terreinkennis, een actueel onderzoek naar natuurwaarden, functionele eisen, recreatief gebruik en natuurpotenties een ambitie is geformuleerd voor de komende 10 jaar.

Deze aanzet vormt het vertrekpunt om samen met omwonenden en andere betrokkenen de kansen en kwaliteiten van het gebied verder inzichtelijk te maken en te vertalen naar een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar.

Download Gebiedsvisie


Veelgestelde vragen

Gemeente Maasgouw, N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), Stichting Het Limburgs Landschap, familie Magnée en Gemeente Leudal werken samen aan een kwaliteitsverbetering voor de Beegder- en Hornerheide
De Beegder- en Hornerheide ligt ten westen van de dorpskernen Beegden en Horn en worden aan de westzijde begrenst door het dal van de Haelense beek.
Iedere eigenaar heeft een eigen doelstelling waarmee de bos- en natuurterreinen beheerd worden. Tegelijkertijd spelen er in het gebied een aantal ontwikkelingen die alleen samen opgepakt kunnen worden. Denk daarbij aan natuurbrandpreventie of recreatieve voorzieningen.
De Beegder- en Hornerheide zijn al eeuwen in eigendom van de gemeenschap en de familie Magnée. Werd in voorbije eeuwen ingezet op begrazing van de heide door koeien en later schapen, met de komst van de mijnen werden de schrale gronden aangeplant met dennen. In de 20e eeuw zijn daar ook de functies van drinkwatervoorziening en recreatiegebied aan toegevoegd. Het knooppunt van hoogspanningsleidingen centraal in het gebied geeft een extra dimensie. Al die tijd heeft de natuur zich aangepast aan de veranderende omstandigheden. Met als resultaat een hoge biodiversiteit met bijzondere soorten zoals de boomleeuwerik, levendbarende hagedis, stekelbrem, en kleine en ronde zonnedauw op de vele venoevers.
Dit rijk geschakeerde landschap met zijn grote hoogteverschillen kent een bijzondere aantrekkingskracht voor de vele bezoekers.

Inschrijven voor een activiteit


Er zijn momenteel geen inloopdagen beschikbaar.

Locatie