Méélse zaagdagen


Aan de westzijde van het kanaal van Deurne, tussen de Katsberg en de Heldensedijk, is een strook bos dat Bosgroep Zuid Nederland beheert voor de gemeente Peel en Maas. Het reguliere bosbeheer is hier gefocust op de realisatie van een hogere biodiversiteit en meer groeiruimte en stabiliteit in en van het bos. Dat betekent dat er soms een aantal bomen gekapt moeten worden. Voor 2019 staan er een 60-tal bomen op de planning om te vellen. Het hout dat hierbij vrijkomt, krijgt een heel bijzondere, duurzame lokale bestemming, waar de Meijelse bevolking en bezoekers aan het dorp nog lang van kunnen genieten. Ook het resthout is lokaal beschikbaar voor de mensen uit Meijel. Dit alles is georganiseerd binnen het initiatief 'de Méélse zaagdagen'. 
 

Lokaal hout Meijel krijgt meerdere bestemmingen

De Méélse Zaagdagen zijn op 26, 27 en 28 september.  Na de kapwerkzaamheden wordt het hout klaargemaakt voor de diverse bestemmingen.

Renovatie van de trap in de kerk
Op dit moment werkt men hard aan de renovatie van de kerk in Meijel. Tijdens de renovatie wordt ook de trap naar de kerktoren gerenoveerd. Dat is hard nodig, want op dit moment is de trap nog niet veilig genoeg.  Door de renovatie kunnen de Meijelse inwoners en bezoekers ook in de toekomst genieten van het mooie uitzicht over het Peeldorp, dat vanuit de toren te bewonderen is.  De trap wordt gerenoveerd met écht Meijels hout, afkomstig uit bos van de gemeente Peel en Maas. Tijdens de Méélse zaagdagen verzaagt men het hout ter plekke tot balkjes die later als nieuwe traptreden voor de kerk gaan dienen. Op deze manier krijgt het hout een duurzame en waardevolle herbestemming in de vorm van een lokale toepassing, die straks toegankelijk is voor iedereen.  

Resthoutdag 28 september 
Bij de werkzaamheden zal ook resthout vrijkomen. Inwoners van Meijel krijgen de gelegenheid om een aanhanger resthout te kopen. Het gaat om stukken hout van circa 1 meter lang van verschillende dikte en boomsoorten. Voornamelijk loofhout van eik en berk. De opbrengst helpt om het onderhoud van het bos te betalen. Komt u graag in aanmerking voor het resthout? Meldt u zich dan even aan door een mail te sturen naar secretariaat@ dorpsoverlegmeijel.nl 
U ontvangt dan alle informatie. 

Gedragen door vrijwilligers

Het project is een samenwerking van het Dorpsoverleg Meijel en Bosgroep Zuid Nederland, en wordt gedragen door vrijwilligers. Het groenplatform Peel en Maas is nauw betrokken bij de totstandkoming van het project. De gemeente Peel en Maas is eigenaar van het bos en steunt de lokale aanpak. Wilt u ook graag bijdragen aan het succes van deze dag? U kunt zich aanmelden als vrijwilliger door een mail te sturen naar secretariaat@ dorpsoverlegmeijel.nl

Download flyer Méélse Zaagdagen


Veelgestelde vragen

Het project is een samenwerking van het Dorpsoverleg Meijel en Bosgroep Zuid Nederland, en wordt gedragen door vrijwilligers. Het groenplatform Peel en Maas is nauw betrokken bij de totstandkoming van het project. De gemeente Peel en Maas is eigenaar van het bos en steunt de lokale aanpak. Wilt u ook graag bijdragen aan het succes van deze dag? U kunt zich aanmelden als vrijwilliger door een mail te sturen naar secretariaat@ dorpsoverlegmeijel.nl.
De Méélse zaagdagen zijn van 26 tot en met 28 september 2019. Voorafgaand aan deze dagen vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. Na het vellen zaagt een mobiele zaag het hout ter plaatse in de gewenste lengte en dikte. Locatie is in Meijel, aan de westzijde van het kanaal van Deurne tussen de Katsberg en de Heldensedijk (in de buurt van het Evertje). Op 28 september is de resthoutdag. Meijelse inwoners kunnen zich aanmelden om dan een aanhanger resthout te kopen.
Dit project is een heel mooi voorbeeld van hoe het hout dat vrijkomt uit reguliere beheerwerkzaamheden, een hele mooi duurzame lokale bestemming kan krijgen. De samenwerking tussen de diverse partijen en de inzet van vele vrijwilligers maakt dit initiatief nog interessanter. Het hout gaat men gebruiken voor de renovatie van de trap in de kerk van Meijel. Een prachtige lokale bestemming. Zo kan men ook in de toekomst genieten van het mooie uitzicht over het Peeldorp, dat vanuit de toren te bewonderen is. Het resthout wordt beschikbaar gesteld aan de inwoners van Meijel. Zij kunnen dat kopen en de opbrengst helpt om het onderhoud van het bos te betalen.
Inwoners van Meijel kunnen zich aanmelden om op 28 september een aanhanger resthout te kopen. Het gaat om stukken hout van circa 1 meter lang en van verschillende dikte en boomsoort. Het is voornamelijk loofhout van eik en mogelijk wat berk. Het resthout ligt klaar op 28 september vanaf 9 uur klaar op de parkeerplaats voor Meeuwis schoenen en sport. Er dient contant en gepast bij de entree afgerekend te worden. Per gestapelde m3 worden aanhangers geladen. De kosten zijn € 35,00 /m3 en de opbrengst wordt gebruikt om het onderhoud van het bos te betalen. Komt u uit Meijel en wilt u ook graag in aanmerking komen voor een deel van het resthout? Dan kunt u zich per mail aan te melden via secretariaat@ dorpsoverlegmeijel.nl
Het is van tevoren niet te zeggen hoeveel resthout er vrij zal komen. Iedereen uit Meijel kan zich aanmelden. Een aanmelding is echter geen garantie dat er ook daadwerkelijk een aanhanger resthout beschikbaar zal zijn. De organisatie doet zijn best om al het hout zo goed mogelijk te verdelen.

Inschrijven voor een activiteit


Er zijn momenteel geen inloopdagen beschikbaar.

Locatie