Beegder- en Hornerheide

Gebiedsdialoog Beegder- en Hornerheide levert waardevolle input voor de toekomst!

27 maart 2019 om 12:00

Samen met omwonenden en andere belanghebbenden zijn de vijf grootste eigenaren van de Beegder- en Hornerheide onlangs in gesprek gegaan over de toekomst van deze gebieden. De belangrijkste grondeigenaren zijn het Limburgs Landschap, Waterleidingmaatschappij Limburg, familie Magnée en de gemeenten Leudal en Maasgouw. Die willen allemaal een veilig en aantrekkelijk gebied voor mensen, flora en fauna en samen is nu gekeken naar mogelijke richtingen en ideeën. 

Deze gebiedsdialoog was bijzonder geslaagd met een opkomst van bijna vijftig belangstellenden! Samen is er gebrainstormd over hoe de gewenste situatie bereikt zou kunnen worden. De komende tijd gaan wij vanuit onze rol alle ideeën en standpunten bundelen, waarna de volgende stap in het proces volgt. 

Het uiteindelijke doel is om een integrale visie en een uitvoeringsprogramma te ontwikkelen voor het hele gebied. Een mooie manier en werkwijze om tot gedragen beslissingen te komen. We informeren u over het vervolg!